Regionalny System Ostrzegania

Program Złotowska Rodzina na 5. Informacje dla przedsiębiorców
piątek, 17 lipca 2015 11:04Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza lokalne przedsiębiorstwa do współtworzenia Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5" i udzielenia wsparcia naszym mieszkańcom z rodzin wielodzietnych 3 + poprzez stworzenie preferencyjnych ofert produktów i usług.
Na zasadzie partnerstwa w programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z terenu naszego miasta. Przedsiębiorcy przystępując do Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5" wprowadzają do swoich ofert system ulg i zniżek na produkty i usługi, z których mogą korzystać uczestnicy naszego programu. Katalog zniżek i ulg ustalany jest każdorazowo na podstawie złożonej przez przedsiębiorcę deklaracji i zawartego z Gminą Miasto Złotów porozumienia. Miejsca, w których przysługiwać będą zniżki oznaczone zostaną specjalnym znakiem - „Uczestniczymy w Programie Złotowska Rodzina na 5”. Tym samym przedsiębiorcy zgłaszający akces do Złotowskiej Rodziny na 5 stają się Partnerami tego programu.

Korzyściami płynącymi dla Partnerów programu są:
- współtworzenie naszego programu wsparcia rodzin wielodzietnych 3+ i pozytywny wpływ na politykę społeczną Złotowa;
- zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa;
- zwiększenie liczby stałych klientów dzięki oferowanemu katalogowi ulg i zniżek;
- promowanie przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozpowszechnienie informacji o udziale w programie przez Gminę Miasto Złotów w lokalnych serwisach informacyjnych, materiałach reklamowych programu, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.eu.

Adresaci Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5".
Gminny Program „Złotowska Rodzina na 5” skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Złotowa mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
1) w wieku do 18 roku życia;
2) jeżeli dziecko się uczy lub studiuje do 25 roku życia;
3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice uczestniczą w programie dożywotnio. Zgodnie z programem przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się również rodzica (rodziców) zastępczych mających na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, a także osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka. W programie uczestniczą wszyscy członkowie rodziny niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Dokument potwierdzający udział w Gminnym Programie „Złotowska Rodzina na 5”.
Uprawnionymi do korzystania z oferty Partnerów Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5” są jego adresaci, czyli członkowie rodzin wielodzietnych legitymujący się dokumentem Karta Dużej Rodziny.
Dokument ten jest wydawany bezpłatnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie w ramach ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny.

Karta jest spersonalizowana, tzn. na dokumencie znajdują się następujące dane jej posiadacza:
- imię i nazwisko,
- PESEL,
- termin ważności karty,
- nr własny karty – ciąg 17 cyfr, z których pierwsze 7 wskazuje na konkretną gminę/miejsce zamieszkania posiadacza karty.
Identyfikator dla Gminy Miasto Złotów stanowi ciąg następujących 7 kolejno po sobie następujących cyfr: 3031011. Za pomocą tego 7-cyfrowego ciągu liczb Partner oferujący ulgi i zniżki w swojej ofercie może zidentyfikować uczestnika Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”

Informacji na temat udziału przedsiębiorstw w Gminnym Programie "Złotowska Rodzina na 5" udziela Piotr Jeske - pracownik Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów (II piętro pok. nr 35), tel. 67 263 26 40 wew. 44, e-mail: p.jeske@zlotow.pl.

Do pobrania:

Gminny Program "Złotowska Rodzina na 5"

Deklaracja partnerstwa

Porozumienie

Ulotka informacyjna o programie

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.