Regionalny System Ostrzegania

System wsparcia rodzin wielodzietnych 3+ funkcjonujący na terenie miasta Złotowa.
sobota, 27 czerwca 2015 15:22

System wsparcia rodzin wielodzietnych w Gminie Miasto Złotów przedstawia się następująco:

1) Na terenie kraju obowiązuje Karta Dużej Rodziny.

2) Na terenie Województwa Wielkopolskiego funkcjonuje Wielkopolska Karta Rodziny, do której Gmina Miasto Złotów zgłosiła akces poprzez podpisanie porozumienia.

3) Na terenie Gminy Miasto Złotów został uruchomiony lokalny program "Złotowska Rodzina na 5".

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Rodzice korzystają z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacze karty mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju m.in. ustawowej zniżki 37% dla rodziców i opiekunów lub ich małżonków na bilety jednorazowe i 49% na miesięczne w transporcie kolejowym. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki, należy w takim punkcie okazać dokument Kartę Dużej Rodziny.

Katalog partnerów/zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny (obowiązujących na terenie całego kraju)

Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych. Program Ogólnopolski jest odrębny od programów samorządowych. Partner programu lokalnego Złotowska Rodzina na 5 może przystąpić do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny na podstawie porozumienia zwartego z wojewodą. Wówczas z oferty zniżek i ulg takiego podmiotu będą korzystać posiadacze dokumentu Karta Dużej Rodziny z terenu całego kraju.

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim uprawnionym zamieszkującym w Polsce bez względu na to, w której gminie mieszkają. Tylko sam akt złożenia wniosku o Kartę jest ograniczony do gminy zamieszkania, aby mieszkańcy mogli jak najbliżej załatwić tę sprawę administracyjną. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Informacje na temat Karty Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl


Wielkopolska Karta Rodziny.
Wielkopolska Karta Rodziny jest programem regionalnym przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 maja 2014 r. i jest skierowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.
Na terenie Gminy Miasto Złotów Program Wielkopolska Karta Rodziny obowiązuje na podstawie porozumienia partnerskiego podpisanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z miastem Złotowem od 21.01.2015 roku.
Adresatami działań w ramach Programu Wielkopolska Karta Rodziny są rodziny wielodzietne 3+.

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi 54. Termin ważności wydanej karty wynosi 2 lata.

Program zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej poprzez podmioty przystępujące do programu.

Więcej informacji na temat programu Wielkopolska Karta Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Katalog partnerów programu Wielkopolska Karta Rodziny.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.