Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czwartek, 17 marca 2016 14:44

Podstawą prawną działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Zarządzenie Nr 145.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 05 października 2015 roku.

Do zadań komisji należy:
- inicjowanie działań związanych z realizacją zadań własnych samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- przyjmowanie wniosków dotyczących leczenia odwykowego;
- podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
- kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
- wniesienie do Sądu Rejonowego wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości przez sprzedawców napojów alkoholowych;
- upowszechnianie wiedzy o problemach uzależnień i przemocy.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Przewodnicząca - Wiesława Gniot
Członkowie:
- Krzysztof Staniewski
- Stanisław Goszyc
- Hanna Olencka
- Wojciech Zieliński
- Grażyna Piechocka
- Maciej Zając
- Jolanta Witkowska

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.