Regionalny System Ostrzegania

Miasta partnerskie

"Poznaćzrozumieć innych lepiej" to główna idea ukryta za działalnością miast bliźniaczych, która narodziła się tuż po zakończeniu II wojny światowejktóra przetrwała do dziś.

Złotów prowadzi współpracę partnerskąpięcioma miastami:

  • Rathenow (Niemcy)
  • Eggesin  (Niemcy)
  • Nieśwież (Białoruś)
  • Goole (Anglia)
  • La Flèche (Francja)

 

 

 

 

latach 90. przedstawiciele władz miejskich Złotowawymienionych miejscowości podpisali stosowne umowy. Wyjątek stanowi Gifhorn, w przypadku którego umowę partnerską podpisano nie na szczeblu miejskim, lecz powiatowym oraz miasto La Flèche, z którym umowa została podpisana 2 lipca 2011 roku, podczas XVII edycji Euro Eco Meeting.

Porozumienia partnerskie miasta Złotowa:
1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Miejskim w Złotowie a Zarządem Miejskim w Eggesin
2. Umowa o partnerskiej współpracy Złotów - Rathenow
3. Umowa partnerskiej współpracy Goole - Złotów
4. Umowa o partnerskiej współpracy Złotów - Nieśwież
5. Umowa partnerskiej współpracy La Fleche - Złotów

Współpracapraktyce

Dzięki kontaktommiastami partnerskimi wielokrotnie organizowano wymiany młodzieży, klubów sportowychzespołów artystycznych. Grupy młodzieżyzagranicy regularnie uczestnicząZłotowskich Spotkaniach Teatralnych oraz w Międzynarodowych Spotkaniach Młodych Ekologów. Teatr Matysarek oraz MLKS "Sparta" często wyjeżdżają oraz goszcząsiebie swoich przyjaciółmiast partnerskich. Osobne kontakty utrzymują również niektóre złotowskie szkoły.

W 2002 r. Urząd Miejski w Złotowie zorganizował seminarium na temat stosunków polsko-niemieckich w latach 1920-1948 na Ziemi Złotowskiej z udziałem uczniów i studentów oraz przedstawicieli Związku Byłych Złotowian z Gifhorn i Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego ze Złotowa. Dwa lata później odbyło się kolejne seminarium – "Złotowianie a niemieckie gminy partnerskie u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" – również z udziałem młodzieży i przedstawicieli władz samorządowych Złotowamiast partnerskich z Niemiec. Organizacja obydwu spotkań została wsparta finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jak podkreślali uczestnicy, były one udane i ciekawe, chociaż nie zabrakło – na pierwszym z nich – również kontrowersyjnych wystąpień.

Inne efekty współpracy to m. in.: wspólny projekt ZłotowaEggesin poleg ający na opracowaniu programu podniesienia poziomu gospodarki odpadami i zarządzania służbami miejskimi (wsparty przez UE w ramach PHARE), uporządkowanie terenu dawnego cmentarza niemieckiego, przekazanie sprzętu do złotowskiego szpitala i hospicjum.

Gdzie znaleźć informacje na temat miast

Rathenow – (Niemcy, Brandenburgia) około 30 tys. mieszkańców; znany ośrodek przemysłu optycznego z wieloletnią tradycją ("Stadt der Optik").
www.rathenow.de

Eggesin – (Niemcy, Meklemburgia) liczące 6700 mieszkańców miasteczko otoczone piękną przyrodą leży niedaleko granicy polsko-niemieckiej.
www.eggesin.de

Goole – (Wielka Brytania, hrabstwo East Yorkshire) miasto portowe z m. in. Pływającą Galerią Sztuki, częścią Muzeum Dróg Wodnych, które przedstawia historię portu.
www.goole-guide.net

Nieśwież – (Białoruś, obwód Mińsk) dawna siedziba Radziwiłłów; 16-tysięczne miasto o bogatej historii i wielu zabytkach, z których najwspanialszy to zespół pałacowy.
monuments.iatp.by/brest/nesvizh.html (zabytki)
www.nesvizh.minsk-region.by

La Flèche - (Francja, Pays de la Loire) – urokliwe miasto, pełne zieleni i historii, ze wspaniałym teatrem i corocznym festiwalem teatrów ulicznych "Les Affranchis".
www.ville-lafleche.fr/portal/

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.