Regionalny System Ostrzegania

Insygnia miejskie

Herb miasta Złotowa

Herb jest znakiem używanym od wieków średnich do poświadczania wszelkich ważnych dokumentów wydawanych przez burmistrza. Dawne pieczęcie nie zachowały się do naszych czasów, jedynie z odcisków na starych dokumentach odczytujemy ich dawne treści. Na piśmie rady miejskiej z 27 listopada 1549 r. do rady miasta Gdańska (WAP Gdańsk sygn. 300,53,466,1) znajduje się pieczęć woskowo-papierowa o średnicy 27 mm. Przedstawia ona na ozdobnej tarczy jelenia kroczącego w lewo. Prawą nogę przednią ma lekko uniesioną i zgiętą. Napis w otoku jest nieczytelny.

Opis herbu złotowskiego według notatki Joachima Zdrenki z 1983 r.:
"Herb przedstawia jelenia w lesie, co jest aluzją do dużych lasów ciągnących się w okolicy".

Samo miasto otrzymało prawa miejskie w XIV w., ale jaki był jego herb pierwotny nie wiadomo, gdyż pieczęć z tych czasów jest nieznana. Wprawdzie pieczęć z 1466 r. o średnicy 30 mm jest wyciśnięta na dokumencie z 1446 r., ale jest to tylko ślad zupełnie nieczytelny. Najstarsza zachowana pieczęć pochodzi z XVII w. Na niej jest jeleń w lesie, a w otoku napis: SIGILLUM OPPIDI SLOTOVE. Średnica tłoku to 37 mm. Odcisk tej pieczęci znajduje się również na dokumencie z 1735 r. znajdującym się w Archiwum Poznańskim.

Z drugiej połowy XVIII wieku pochodzą dwie pieczęcie burmistrzowskie, większa i mniejsza. Obie przedstawiają jelenia biegnącego z jednego lasu do drugiego. Napis jest jednakowy: SIGILLUM PROCONSUL CIVIT SLOTOVIENSIS. Większą - 33 mm, znaleźliśmy na dokumentach z 1782 r. i 1795 r., a drugą - mniejszą na dokumencie z 1803 r. w Archiwum w Poznaniu. Jeszcze przed 1806 r. musiała powstać dalsza pieczęć zmieniająca herb o tyle, że wyobraża jelenia pomiędzy drzewami, a nad jeleniem orła pruskiego z rozpostartymi skrzydłami. Pieczęć tę używano w XIX wieku i jest jedyną, jaką zna Hupp.

Dopiero w końcu XIX w. sporządzono pieczęcie przywracające dawny herb w tarczy. Z powyższego wynika, że właściwym herbem jest jeleń między drzewami, ale wśród lasu stojący, jak go najstarsza pieczęć podaje: "W kolorze może być złoty na tle zielonych drzew, a tło białe".

„Herb miasta przedstawia srebrnego na zielonej ziemi między dwoma drzewami liściastymi kroczącego jelenia, nad nim unoszącego się czarnego orła odwracającego głowę wstecz".

Dokument z 27.05.1722 r. o fundacji na kaplicę św. Rocha, odnaleziony w 1988 r. na Plebanii w Złotowie, posiada dobrze zachowaną pieczęć z czerwonego wosku o średnicy 36 mm z napisem: SIGILLUM OPPIDI ZLOTOVIENSIS. Geneza herbu zwierzęcego nie jest znana, z wyjątkiem legend pochodzących zwykle z XVIII w. Liczne miasta w Polsce mają w herbie jelenia (Piła, Wysoka, Łomża itd).

Obecnie herbem miasta jest wizerunek jelenia o muskularnej sylwetce, kasztanowo - czerwonego z porożem w kolorze złotym, kroczącego z prawa na lewo na tle zielonych drzew iglastych i liściastych w błękitnym polu.

Nazwa miasta Złotów

Pierwsze wzmianki odnoszące się do pochodzenia nazwy dzisiejszego Złotowa dotyczą miasta Wielatów, które wywodzi się od nazwy pomorskiego plemienia Wieletów, założycieli średniowiecznego grodu. Od nazwy tej pochodzi również niemiecka nazwa miasta - Flatow. Późniejsze nazwy pojawiające się w dokumentach odnoszą się do złotych rzymskich monet, które odnajdywano na terenie miasta lub też od słowa "słota" - czyli tutejszych warunków klimatycznych, licznych jezior i bagien.

W kronice Janka z Czarnkowa w Testamencie Kazimierza Wielkiego z 1370 roku wymienia się nazwę Wlotow (Wielatów), zaś w akcie darowizny Ludwika Węgierskiego z 1387 r. Slotow. Kolejne nazwy znane to z 1491 r. Slothowo, z 1547 r. Zlotow. Brak dokumentu lokacyjnego grodu. Z pieczęci herbowej z XVII w. pochodzi nazwa Slotov, powtórzona na dokumencie z 1782 r., z 1795 r. i z 1803 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.