Głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok.
czwartek, 14 września 2017 11:42

W dniach od 18 września do 6 października 2017 r. przeprowadzone zostanie głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok.

Karty do głosowania dostępne będą bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, przy al. Piasta 1 – Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta (parter).


Kartę można również pobrać TUTAJ

UWAGA!

Każdy uprawniony mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie przy wybranym zadaniu. W przypadku, gdy głosujący odda głos na więcej niż 1 zadanie, jego głos uznaje się za nieważny.

Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. W przypadku gdy głosujący weźmie udział w głosowaniu więcej niż 1 raz wszystkie oddane przez niego głosy uważa się za nieważne.

Kartę do głosowania uważa się za ważną jeżeli jest czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana przez uprawnionego mieszkańca i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Złotowie, w terminie do 6 października 2017 r.

Wypełnioną kartę do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim w Złotowie poprzez wrzucenie jej do urny ustawionej w Sali Bezpośredniej Obsługi Interesanta – parter.

Wypełnioną Kartę do głosowania można również przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów z dopiskiem: „Budżet Obywatelski 2018”.

W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Karty do głosowania dostarczone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do realizacji zakwalifikowane zostaną zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018.

W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.