Regionalny System Ostrzegania

Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A!
piątek, 29 grudnia 2017 11:09


Informujemy o projekcie realizowanym przez Centrum Innowacyjnego Biznesu ze Szczecina na terenie powiatu złotowskiego pn. „Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główne informacje o projekcie:
Celem projektu jest wdrożenie na rynek pracy i rozwijanie karier zawodowych 35 młodych osób. Dajemy im możliwość wyboru ścieżki, szkolimy, nadajemy kwalifikacje i szukamy wymarzonego pracodawcy. W ten sposób, dzięki pracy kandydatów z ekspertami, dostarczamy firmom zmotywowanych i dobrze przygotowanych do swoich zadań pracowników. Jednocześnie, wszystkie koszty związane z doradztwem, pośrednictwem i wdrożeniem do pracy finansowane są ze środków UE.

Uczestnicy projektu:
35 osób (w tym osoby niepełnosprawne) bez pracy z powiatu złotowskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy w wieku 18-29 lat.

Rodzaj wsparcia przewidzianego dla uczestników:
- Doradztwo zawodowe – określenie potencjału, kompetencji, planu wsparcia;
- Indywidualny Coaching Kariery – praca nad rozwojem osobistym poprzez określenie własnych potrzeb, wartości i celów oraz dopasowania ich do przyszłej kariery zawodowej;
- Pośrednictwo pracy – przygotowywanie dokumentów, poszukiwanie pracodawców;
- Przygotowanie do pracy – specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe;
- Płatne staże (od 3 do 6 miesięcy) - ok.1500 zł netto za każdy miesiąc;
- Wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla 5 osób (do 25.000,00 PLN);
- Zatrudnienie - min. na 3 miesiące – finansowane przez firmę musi nastąpić w oparciu o: - Umowę o pracę, przynajmniej na 1/2 etatu,
- Umowę cywilno-prawną, gdzie wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Planowane kursy w projekcie:
- Kurs Programy biurowe w administracji VCC - 8 osób.
- Kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - 7 osób.
- Stypendium szkoleniowe około 500 zł.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.