Regionalny System Ostrzegania

Rzeki i jeziora

Miasto otoczone jest pięcioma jeziorami o bardzo bogatym środowisku przyrodniczym, stwarzającymi dobre warunki do uprawiania turystyki wodnej i wędkarstwa.  
Jeziora należą do typu rynnowego. Występują w rynnach polodowcowych, są wąskie, długie, kręte i głębokie. Jeziora tego typu najczęściej występują w jednym ciągu. Tak też jest właśnie w przypadku złotowskich jezior. Osią łączącą wszystkie jeziora jest rzeka Głomia, która przepływa przez jeziora: Baba, Miejskie ( połączone z Zaleskim rowem),a z jeziorem Burmistrzowskim łączy ją Kanał Śmiardowski.

Głomia
Jest rzeką o długości 52 km i powierzchni dorzecza 570 km2. Powierzchnia dorzecza czyli obszaru, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu jednej, głównej rzeki, wynosi 570 km˛. Rzeka wypływa ze źródeł koło wsi Głomsk, płynie przez region historyczny - Krajnę,
przepływa przez Jezioro Głomskie, mija Prochy i Górę Zamkową. Pod  Stawnicą wyraźnie widać jej szeroką pradolinę. Następnie przepływa przez złotowskie jeziora Baba i Miejskie do Błękwitu. Niedaleko Wąsosza łączy się z Kocunią. Mija Krajenkę, Żeleźnicę, Dolnik, Skórkę i pod Dobrzycą wpada do Gwdy. Spośród 20 rzek powiatu Głomia, plasuje się, zaraz po Gwdzie, na drugim miejscu pod względem długość.
Wzdłuż rzeki rozciągają się malownicze łąki. Dolina Głomi to teren podmokły porośnięty trzcinami, turzycami, sitowiem i różnorodnymi trawami. Ponad to rosną tu charakterystyczne dla tego typu terenów gatunki drzew, krzewów i roślin zielonych m.in. olsza czarna, żywokost lekarski, chaber łąkowy. Dolina jest również doskonałym miejscem do odpoczynki i zerowania dla wędrujących ptaków. Co ciekawe, oprócz typowej dla tych terenów zwierzyny, występuje tu także bóbr europejski. W granicach miasta oraz na obszarze jeziora Baba zlokalizowano jego żeremia.


Ujście Głomi zwano niegdyś „Gardzielą„ albo „Paszczą”. Tym co „na oko” wyróżnia to miejsce to odmienna roślinność litoralu, czyli strefy brzegowej jeziora. Wśród charakterystycznej roślinności szuwarowej i zanurzeniowej można rozpoznać: knieć błotną, śledziennicę skrętolistną, trzcinę pospolitą, jaskier różnolistny, pałkę szeroko i wąskolistną, a także rdestnice, moczarkę kanadyjską i kosaćca żółtego. Strefa litoralu jest zamieszkiwana przez liczne zwierzęta. Toń wodną zasiedlają liczne ptaki, ale również zwierzęta bezkręgowe takie jak nartniki czy wodne chrząszcze krętaki.          
Występują tu różne gatunki ptaków wodnych. Charakterystyczną cechą „Gardzieli” jest późne jej zamarzanie, dlatego miejsce to gromadzi zimą bardzo duże ilości najpospolitszej naszej  kaczki - krzyżówki. Ponadto spotkać tu można mewy, rybitwy, perkozy i łabędzie. Ptaki te budują swe gniazda w strefie przybrzeżnej, a w toni wodnej szukają jedynie pożywienia.   

Ze względu na swój malowniczy krajobraz oraz dużą atrakcyjność szlaku rzeka idealnie nadaje się do spływów kajakowych.


Jezioro Zaleskie

Największe spośród złotowskich jezior. Zajmuje powierzchnię 180 ha (w tym 29,6 ha w obrębie granic miasta. Znajduje się w zachodniej części Złotowa, około 1 km od centrum miasta.

Obrzeża akwenu przechodzą w strome zbocza, porośnięte w większości przez olchy, wierzby, brzozy oraz sosny. Zachodni brzeg porasta trzcina, następnie przechodzi w bagna, przez które przepływa ciek łączący je z Jeziorem Miejskim.

Jezioro ma długość – 5960 m, szerokość max. 325 m,  długość obrzeża 13900 m, głębokość maksymalna – 12.8 m, średnia 4,6 m.

Jezioro to stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Jest jedynym jeziorem w powiecie złotowskim dopuszczonym do uprawiania sportów motorowodnych. To także wspaniałe miejsce dla żeglarzy i kajakarstwa. Akwen służy również do celów rekreacyjnych – są tu dwa kąpieliska przy ul. Jeziornej i Wioślarskiej.

Jezioro Miejskie

Drugie co do wielkości jezioro Złotowa, ale największe jezioro w całości położone w mieście (47,70 ha powierzchni).  Zlokalizowane jest w południowej części miasta, równolegle do ulicy Stanisława Staszica i Obrońców Warszawy.


Brzegi jeziora wyróżnia bogata roślinność, szczególnie w części południowej (rośliny zielne, m.in. kosaćce żółte i pierwiosnki lekarskie) oraz zachodniej, gdzie sąsiaduje ono z parkiem Zwierzyniec.
Powierzchnia jeziora pokryta roślinnością zanurzoną.

Powierzchnia jeziora wynosi 47,70 ha, w tym lustra wody – 41,30 ha, długość 4125 m, szerokość ma 875m, średnia 706m, długość obrzeża 9725 m, głębokość max. 8,7 m, średnia 4,8 m.

Wzdłuż wschodniego brzegu jeziora ciągnie się promenada, licznie odwiedzana przez mieszkańców Złotowa. Jest to idealne miejsce na rodzinne spacery, dla biegaczy, rolkarzy. Dodatkowo jezioro zdobią dwie podświetlone fontanny, a w miejscu, w którym do jeziora wpływa rzeka Głomia, wybudowano kładkę pieszo- rowerową prowadzącą do „Zagrody Krajeńskiej”.
Na południowym krańcu jeziora znajduje się Półwysep Rybacki. Jest on jedną z aren cyklicznej imprezy Euro Eco Meeting. Mieści się na nim również plac zabaw dla dzieci oraz roślinny labirynt, w środku którego umieszczono tablicę pamiątkowo – informacyjną, dotyczącą Zamku Potulickich.
Od strony zachodniej jeziora znajduję się Park „Zwierzyniec” oraz Amfiteatr Leśny- miejsce licznych występów i imprez kulturalnych. W najbliższym czasie ma zostać wybudowano również dalsza część promenady, platforma widokowa oraz pomost dla łodzi, zaś w miejscu gdzie Głomia wypływa z jeziora powstanie 98 metrowa kładka pieszo – rowerowa.

Jezioro Baba

Jezioro położone w centralnej części Złotowa. Zajmuje powierzchnię ok. 18 ha. Porośnięte jest niemal w całości trzcinami, sitowiem, licznymi gatunkami traw i roślinnością zielną. Ten nieduży akwen stanowi siedlisko wielu gatunków ptaków, w tym również drapieżnych. Jest on doskonałym miejscem obserwacji ptactwa wodnego.  

Jezioro Burmistrzowskie

Znajduje się w  północnej części miasta i zajmuje powierzchnię 7,7 ha. Obrzeża jeziora poraśnięte są  wieloma gatunkami drzew iglastych (sosna pospolita) oraz liściastych (olcha szara i biała, topola, brzoza, kasztanowiec). J. Burmistrzowskie posiada również bogatą roślinność wodną (m.in. grzybienie białe). Jest to jezioro otwarte o nienaruszonej rzeźbie dna i średniej głębokości 2 m. Przepływa przez kanał Śmiardowski ( ciek o szerokości 2 m), który uchodzi do rzeki Głomii. Dostęp do lustra wody jest utrudniony ze względu na porośnięty roślinnością brzeg – pasem o szerokości 6 metrów.

Jezioro Proboszczowskie

Niewielkie jezioro położone w obrębie miasta Złotów między ulicą Zamkową i Jerozolimską. Jego obrzeże przechodzi łagodnie w łąki i pastwiska oraz grunty orne, zaś brzegi porośnięte są wodorostami. Jezioro podobnie jak sąsiednie j. Baba jest siedliskiem ptactwa wodnego.
Wyświetl większą mapę

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.