Regionalny System Ostrzegania

Rezerwaty przyrody

Rezerwat „Czarci Staw”

Ten torfowiskowy rezerwat przyrody położony jest w okolicach wsi Międzybłocie, ok. 4 km od Złotowa, przy trasie Złotów – Zakrzewo.  Zajmuje on powierzchnię 4,91 ha i został utworzony w 1990 roku ( Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Monitor Polski z 1990 r, Nr 48, Poz. 366 ).
W ramach Rezerwatu „Czarci staw” ochroną objęto stanowisko rzadkich roślin reliktowych, m.in. turzycy strunowej, wątrobowców oraz porostów występujących na zarastającym torfowisku mszarnym. Teren chroniony obejmuje płytkie, zarastające jezioro oraz przyległe łąki i grunty rolne. Występuje tu 135 gatunków roślin, w tym 38 gatunków mszaków. Z gatunków objętych ścisłą ochroną w Polsce rosną tu: rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, bagno zwyczajne, storczyk krwisty.


Rezerwat „Uroczysko Jary”

Krajobrazowy rezerwat przyrody położony jest przy miejscowości Górzna, około 9 km od Złotowa. Zajmuje powierzchnię 86,0 ha i został utworzony w 1998 roku. Rezerwat „Uroczysko Jary” utworzono w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadkich roślin leśnych, zaroślowych i torfowiskowych, położonych w rynnach polodowcowych i na dnie jarów.  
Rezerwat obejmuje fragment krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego charakteryzującącego się wyjątkową zmiennością siedlisk i zbiorowisk roślinnych (leśnych, bagiennych, jeziornych). Flora składa się z 193 gatunków roślin naczyniowych i 48 gatunków mszaków.  Zespoły leśne to lasy mieszane sosnowo-dębowe, grąd dębowograbowy, łęg wiązowo-jesionowy, łęg olszowo-jesionowy, ols bagienny i źródliskowy. Na łąkach i bagnach występują m.in. turzyce i sitowie leśne.

 

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.