Regionalny System Ostrzegania

Odpady niebezpieczne

Z definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska i dlatego gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli. Są to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi albo dla środowiska" według ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 96, poz. 592, art. 3.2.)

Muszą posiadać odpowiedni skład i charakteryzować się jedną lub więcej właściwościami przedstawionymi poniżej:

  • wybuchowe (pod wpływem płomienia, wstrząsu, tarcia}
  • utleniające (połączone z innymi substancjami powodują silną reakcję egzotermiczną)
  • wysoce łatwopalne
  • temperatura zapłonu poniżej 21° C (substancje i preparaty w stanie ciekłym),
  • zapłon w temperaturze otoczenia (przy kontakcie z powietrzem),
  • zapłon po krótkim kontakcie ze źródłem ognia (substancje i preparaty w stanie stałym), itd." - Dyrektywa Rady 91/689/EWG

 

Odpady niebezpieczne najczęściej występujące w gospodarstwach domowych to:

BATERIE I AKUMULATORY

 

Dlaczego  segregować:

Baterie są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć) i szkodliwe substancje (lit i mangan). Wszystkie substancje są silnie toksyczne. Rocznie zużywamy około 240 mld jednorazowych baterii – to gigantyczna liczba. Ich wyrzucanie na wysypisko to igranie ze zdrowiem ludzi. Poza tym dzięki recyklingowi z baterii można odzyskać cenny metal i ponownie go użyć.

Jak postępować:

Zapanuj nad nimi w domu. Zbieraj je w bezpiecznym woreczku. Dotyczy to również przedmiotów, z których nie da się wyjąć baterii (np. mówiących zabawek lub kartek z pozytywką). Dowiedz się, gdzie najbliżej jest punkt zbiórki zużytych baterii. Może on być w urzędzie gminy, szkole, sklepie, na poczcie. Raz na jakiś czas wrzucaj tam zebrane w domu baterie. Interesuj się, czy baterie są regularnie odbierane.
 

PRZETERMINOWANE LEKI
 


Dlaczego segregować:

Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa są odpadami niebezpiecznymi. Wyrzucone do śmieci, wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Te o silnym działaniu, na przykład leki psychotropowe znajdują się w wykazie trucizn. Wszystkie powinno się poddać utylizacji.

Jak postępować: 

Przechowuj w domu w specjalnym pojemniku, by nie dostały się w ręce dzieci. Regularnie wrzucaj do pojemników, coraz częściej ustawianych w aptekach. Interesuj się, czy są stamtąd regularnie odbierane. Zakazane jest wrzucanie medykamentów w aerozolu oraz zużytych igieł

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.