Regionalny System Ostrzegania

Azbest

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest?


1. Charakterystyka i podstawowe właściwości azbestu.

Azbest jest nazwą handlową minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Ze względu na swoje właściwości, jak:

  • niepalność – w zależności od rodzajów – temperatura topnienia wynosi 9 300oC – 15 500oC,
  • odporność na czynniki chemiczne (kwasy, zasady), wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  • niskieprzewodnictwo cieplne i elektryczne,
  • łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne),
  • możliwość przędzenia włókien,
  • dobre właściwości absorpcyjne,

 

 

znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle. W szczytowym momencie azbest wchodził w skład ponad 3000 wyrobów. W Polsce największe zastosowanie miały wyroby z azbestocementu, a w szczególności płyty azbestowo – cementowe (popularny eternit) i typu „caro”, które były stosowane jako pokrycia dachowe, głównie na terenach wiejskich.

Szacuje się, że na terenie kraju znajduje się ponad 15 milionów ton wyrobów zawierających azbest.

2. Choroby wywoływane przez azbest.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Krótkotrwałe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może skutkować zaburzeniami funkcji oddechowych, kaszlem, zgrubieniami końcówek palców, a także odbarwieniami skóry i błon śluzowych. Przypuszcza się też, że włókna azbestowe mogą być odpowiedzialne na niektóre przypadki raka żołądka, jelit, strun głosowych, a także nerek.

3. Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest oraz obowiązki właścicieli nieruchomości.

Użytkowanie wyrobów zawierających azbest dopuszczone jest do dnia 31 grudnia 2032 roku, przy czym uwzględniony musi być okres upływu gwarancji produktu oraz pozytywna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów. Właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy budynków mają obowiązek zinwentaryzowania i dokonania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i oceny możliwości ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Ocena taka może kwalifikować dany wyrób do usunięcia i zastąpienia bezpiecznym zamiennikiem lub jego zabezpieczenia poprzez szczelną zabudowę lub pokrycie azbestu szczelną powłoką.

W celu odpowiedniego zakwalifikowania wyrobu z azbestu należy posłużyć się arkuszem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2004 r. – Dz. U. Nr 71, poz.649. Za pomocą odpowiedniej skali punktowej określa się stopień pilności dokonania wymiany lub naprawy. Rozporządzenie określa trzy stopnie pilności:

  • stopień I – wymagana bezzwłoczna wymiana lub naprawa,
  • stopień II – ponowna ocena za rok,
  • stopień III – ponowna ocena w terminie do 5 lat.

 

 

Formularz jest tak skonstruowany, że do jego wypełnienia nie jest konieczne specjalne przygotowanie i oceny może dokonać samodzielnie właściciel lub użytkownik obiektu czy urządzenia, w którym zabudowany jest azbest. Kopię oceny należy przekazać organowi nadzoru budowlanego i urzędowi gminy.

4. Kto za to zapłaci?

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądz te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólne. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu.

Prace związane z usuwaniem azbestu mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy, posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (odpady azbestowe) – wydaną przez starostę na podstawie ustawy o odpadach. Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Uczciwa i rzetelna ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu.
 

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.