Uchwała ws. przyjęcia programu rewitalizacji - zmiany
środa, 05 lipca 2017 13:22

Uprzejmie informujemy, Rada Miejska w Złotowie na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. przyjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XXVII.203.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji.

Zasadnicza zmiana dotyczy horyzontu czasowego dokumentu. Mając na względzie lokalne uwarunkowania oraz specyfikę występujących problemów społecznych Gmina Miasto Złotów określiła ramy czasowe programu do roku 2025. W wyniku weryfikacji dokumentu przez zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konieczne okazało się skrócenie czasu obowiązywania dokumentu do roku 2023. W związku z powyższym skorygowano zakres czasowy z „2017 – 2025” na „2017 – 2023” i co za tym idzie zapisy w treści Programu – między innymi okres realizacji projektów. Dokonano też drobnych korekt w opisie projektów rewitalizacyjnych planowanych do realizacji poza obszarem rewitalizacji oraz doprecyzowano niektóre wskaźniki. Dodano także mapę z umiejscowieniem projektów rewitalizacyjnych dla podniesienia jakości dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną wersją programu.

Przystępując do realizacji założeń programu Burmistrz Miasta Złotowa Zarządzeniem Nr 140.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. powołał Zespół ds. wdrażania programu rewitalizacji.

Uchwała - program rewitalizacji
Zespół ds. wdrażania programu rewitalizacji

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.