ZARZĄDZENIE NR 6.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie
poniedziałek, 20 marca 2017 09:07

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zmianami) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie w składzie:
Przewodniczący: Zając Maciej

Członkowie:
- Gniot Wiesława,
- Goszyc Stanisław,
- Olencka Hanna,
- Piechocka Grażyna,
- Staniewski Krzysztof,
- Witkowska Jolanta,
- Zieliński Roman,
- Zieliński Wojciech.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Złotowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 145.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 października 2015 r.

 

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.