Regionalny System Ostrzegania

Organizacje pozarządowe w Złotowie

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa
ul. Hubego 1, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wsparcie lub prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej,
- działalność charytatywna.

Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „KRAJNA” ul. Konopnickiej 15a, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
- pomoc w wypożyczeniu/zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, leków,
- organizowanie rehabilitacji oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Fundacja "Złotowianka"
ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pomoc społeczna (dofinansowanie leczenia, rehabilitacji podopiecznych oraz wspieranie młodych sportowców ),
- działalność charytatywna (organizacja corocznych imprez charytatywnych: Gwiazdkowy Rynek, Świętojanki, Pchli Targ),
- promocja i organizacja wolontariatu.

Klub Abstynentów „OSTOJA”
Aleja Piasta 26, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
- ochrona i promocja zdrowia,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym.

Klub Skata Krajna
ul. Różana 12, 77-400 Złotów
Obszar działań: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki "SUPERMEN" Aleja Piasta 11A, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa (organizacja turniejów strzeleckich upamiętniających ważne święta i rocznice historyczne),
- promocja i organizacja wolontariatu.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Złotów
Aleja Mickiewicza 18, 77-400 Złotów
Obszar działań: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Okręg Nadnotecki PZW w Pile – Koło Miejskie PZW w Złotowie
ul. Szpitalna 14, 77-400 Złotów
Obszar działań:
- organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
- użytkowanie i ochrona wód,
- działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział Piła, Koło Złotów
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka niemieckiego,
- kontakty i współpraca z instytucjami i organizacjami na terenie Polski,
jak również z placówkami wspierającymi naukę języka niemieckiego na świecie,
- ułatwienie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych, motywacja uczniów wszystkich zainteresowanych do nauczania j. niemieckiego.

Stowarzyszenie Artystyczno - Kulturalne "Zlototwórczość" ul. Ks. dr B. Domańskiego 32, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ekologia i ochrona środowiska.

Stowarzyszenie Jedynka Dzieciom
ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- realizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych wychowanków szkoły podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie i mieszkańców regionu,
- prowadzenie warsztatów tanecznych: zespołu ludowego "Mali Złotowianie", tańca sportowego i chóru,
- promocja szkoły i regionu w kraju i poza jego granicami, w tym także w regionach partnerskich.

Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
Obszary działań: nauka edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka i tradycja, kultura fizyczna i sport, ekologia i ochrona środowiska, turystyka i krajoznawstwo, ochrona i promocja zdrowia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Złotowskiej "RODŁO"
ul. Boh. Westerplatte 19B, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
ul. Moniuszki 18, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność charytatywna,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej „Jedynki" ul. Jeziorna 51, 77-400 Złotów
Obszary działań: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie Oś. Winiarnia 17/1, 77-424 Lipka
Obszary działań:
- pomoc społeczna, rodzinom zastępczym oraz adopcyjnym,
- ochrona i promocja zdrowia,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Stowarzyszenie Złotowski Korpus Ekspedycyjny
ul. Plażowa 2, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (organizacja rajdów i imprez turystycznych).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 26, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- ochrona i promowanie praw dziecka z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób,
- troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- działalność charytatywna,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy „RODŁO” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie
ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów
Obszar działań: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Złotowie
Stawnica 33, 77-400 Złotów
Obszary działań: - programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,
- prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania nauki i umiejętności pływania,
- prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.

ZHP Chorągiew WLKP. HUFIEC ZŁOTÓW
ul. Boh. Westerplatte 19B, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- turystyka i krajoznawstwo,
- ekologia i ochrona środowiska,
- ochrona i promocja zdrowia,
- kultura, sztuka i tradycja.

Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne
Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów
Obszary działań:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dążenie do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego na terenie miasta Złotowa,
- stworzenie odpowiednich warunków rozwoju i promocji wszystkim twórcom i wykonawcom, którzy prężnie działają, są widoczni w środowisku, reprezentują miasto na zewnątrz.

Złotowskie Towarzystwo Tenisowe
Aleja Mickiewicza 18, 77-400 Złotów
Obszar działań: wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.