Regionalny System Ostrzegania

Złoty Herb 2013
środa, 02 kwietnia 2014 14:02

Kapituła konkursu Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb przyznała nagrodę w kategorii Wydarzenie gospodarcze roku 2013 inwestycji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Złotowie” , której inwestorem jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie. Przedsięwzięcie do konkursu zgłosiła Gmina Miasto Złotów. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.238.000,00 PLN, z czego 2.073.000,00 PLN to pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a 1.165.000,00 PLN z dotacji miasta Złotowa.
Głównym celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa standardu życia korzystających z ujęcia wody zlokalizowanego w Złotowie. W wyniku budowy SUW osiągnięto na obszarze objętym projektem standardy i normy określone w następujących aktach prawnych:
1) w Dyrektywie 98/83/WE z dnia 03.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466),
3) w zakresie realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II Polityce Ekologicznej Państwa.
Zakres realizacji inwestycji obejmował budowę jednokondygnacyjnego budynku SUW o kubaturze 1978 m?. Powierzchnia zabudowy wynosi 305,12 m?. Natomiast powierzchnia użytkowa to 273,25 m?. Wymiary budynku: długość – 25,99 m, szerokość – 11,74 m, wysokość – 9,20 m. Wydajność SUW wynosi 200 m?/h (3,3 m?/min). W skład SUW wchodzą:
- 4 studnie głębinowe,
- budynek stacji wraz z układem technologicznym uzdatniania wody,
- dwa zbiorniki retencyjne wody czystej V=2 x 1000 m? = 2000 m? (istniejące przed budową SUW),
- kanalizacja sanitarna do odprowadzania wód popłucznych,
- rurociągi i kanały technologiczne zewnętrzne.

Konkurs Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb jest organizowany corocznie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego wspólnie z Zarządem Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.