Regionalny System Ostrzegania

4 miejsce Złotowa w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST za 2016
piątek, 10 listopada 2017 13:53

Gmina Miasto Złotów w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2016 w kategorii gmina miejska zajęła 4 miejsce.
Podstawą rankingu, opracowywanego od roku 2003 pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, jest 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie gminy. Materiałem badawczym są obiektywne dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). Udział w rankingu jest bezpłatny. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego.


Wskaźniki używane w badaniu:
1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (10 zł = 1 punkt),
2. Wydatki na transport i łączność per capita (10 zł = 1 punkt), 3. Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy (1% = 1 punkt),
4. Odsetek wydatków na transport i łączność ( 1% = 1 punkt),
5. Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu gminy (1% - 1 punkt),
6. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt),
7. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt),
8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (1 podmiot = 1 punkt),
9. Odsetek radnych z wyższym wykształceniem (1 radny = 1 punkt),
10. Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt),
11. Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = minus 1 punkt),
12. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (1 absolwent = 1 punkt),
13. Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej (1% = 1 punkt),
14. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej (1% = 1 punkt),
15. Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków (1% = 1 punkt).

Suma punktacji powyższych zmiennych jest traktowana jako syntetyczna miara rozwoju, która jest wykorzystywana do pozycjonowania (rankingowania) gmin, w ramach czterech kategorii (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i powiaty grodzkie).

Podsumowanie rankingu odbyło się w dniu 6 listopada 2017 r. podczas konferencji ”Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Organizatorami konferencji były: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej im. Papieża Jana Pawła II oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Do pobrania:
Laureaci XIV Konkursu Zrównoważonego Rozwoju JST - Edycja 2017
Ranking Gmin 2016

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.