Regionalny System Ostrzegania

Złotów na 9 miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2015!
piątek, 18 listopada 2016 09:39


Gmina Miasto Złotów w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2015 w kategorii gmina miejska zajęła 9 miejsce.

Podstawą rankingu, opracowanego od roku 2003 pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego.


Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Wskaźniki używane w badaniu:
1.Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (10 zł = 1 punkt),
2.Wydatki na transport i łączność per capita (10 zł = 1 punkt),
3.Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie (1% = 1 punkt),
4.Odsetek wydatków na transport i łączność ( 1% = 1 punkt),
5.Odsetek dochodów własnych w budżecie (1% - 1 punkt),
6.Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt),
7.Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt),
8.Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (1 podmiot = 1 punkt),
9.Odsetek radnych z wyższym wykształceniem (1% = 1 punkt),
10.Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 punkt),
11.Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (1 osoba = minus 1 punkt),
12.Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (1 absolwent = 1 punkt),
13.Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej (1% = 1 punkt),
14.Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej (1% = 1 punkt),
15.Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków (1% = 1 punkt).

Suma punktacji szesnastu zmiennych jest traktowana jako syntetyczna miara rozwoju, która jest wykorzystywana do pozycjonowania (rankingowania) gmin, w ramach czterech kategorii (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i powiaty grodzkie).

Podsumowanie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju za rok 2015 odbyło się na Konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy JST” zorganizowanej w zeszły poniedziałek, 14 listopada 2016 r., w budynku Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Konferencję zorganizowały: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Gminę Miasto Złotów reprezentował P. Adam Pulit, Burmistrz Miasta Złotowa.

Ranking gmin miejskich 2015

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.