Regionalny System Ostrzegania

Informacje
Informacja ws. niskiej emisji
środa, 05 sierpnia 2015 13:53

 
Materiały edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
środa, 05 sierpnia 2015 13:47

Poniżej zamieszczamy materiały edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Efekt cieplarniany

Trujące niebo nad Polską

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
czwartek, 30 lipca 2015 12:43

Gmina Miasta Złotów mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do sporządzenia dokumentu:

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów”

Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl)

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2 oraz zostaną przedstawione działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

 

Materiały edukacyjne do pobrania:

  1. Efekt cieplarniany (.pdf)
  2. Trujące niebo nad Polską (.pdf)

 

 

Poniżej zamieszczamy ankiety w związku z opracowywaniem przez Gminę Miasto Złotów planu gospodarki emisyjnej.

Więcej…
 


Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.