Regionalny System Ostrzegania

Andrzej Kokowski

Akt Nadania:

"W uznaniu zasług Andrzeja Kokowskiego – znanemu i cenionemu archeologowi i wykładowcy,  autorowi wielu książek i publikacji,  za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Złotowskiej”

Uchwała RM nr IV/25/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.

Notka biograficzna:

Andrzej Kokowski urodził się w 1953 roku w Złotowie, tutaj również ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej.  Jest cenionej sławy archeologiem, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w zakresie archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego (Goci, Wandalowie, Sarmaci). Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ( którego jest twórcą). W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
Po raz pierwszy brał udział w pracach wykopaliskowych pod koniec szkoły podstawowej. Dorobek zawodowy prof. Andrzeja Kokowskiego to 390 publikacji naukowych, w tym 18 książek, 88 w językach obcych, 12 publikacji w druku, w tym książka „Przygoda z archeologią, czyli najstarsze dzieje Krajny Złotowskiej (do czasów lokacji miasta Złotowa)”, udział czynny w 48 zagranicznych kongresach i konferencjach naukowych z referatami, 226 publikacji o charakterze publicystycznym (popularyzatorskim), kierowanie trzema wielkimi projektami międzynarodowymi, udział w sześciu wielkich projektach międzynarodowych. Najważniejsze wykopaliska: Masłomęcz (25 lat wykopalisk na gockim cmentarzysku), Gródek nad Bugiem (16 lat wykopalisk), Drążgów (6 lat wykopalisk), Czermno (nowy projekt wykopaliskowy – europejskie odkrycie roku 2010).
Profesor dokonał również rekonstrukcji zasobów źródłowych dla badania starożytnego i średniowiecznego osadnictwa Krajny Złotowskiej (książka w druku i 16 innych publikacji zrealizowanych) – wymazało „białą plamę” z mapy starożytnych i średniowiecznych dziejów Europy, a wiele odkryć wprowadza do obiegu naukowego.
Laureat licznych wyróżnień i nagród m.in. trzykrotnie indywidualna nagroda I stopnia Ministra Nauki za osiągnięcia naukowe, Nagroda Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich za popularyzację archeologii, nagroda „Złotej Łopaty 2000” za badania nad Gotami i in.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.