Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż 4 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Głębinowej (w tym 2 z udziałami w drodze wewnętrznej)
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 15:17

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w rejonie ulicy Głębinowej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (działki budowlane ujawniono w księdze wieczystej PO1Z/00020182/6, natomiast działki drogi wew. mają urządzoną księgę wieczystą PO1Z/000048331/8):

- nr 10/5 o pow. 866 m2 ; Cena wywoławcza – 69.280 zł, wadium – 13.000 zł;

- nr 8/15 o pow. 991 m2 ; Cena wywoławcza – 79.280 zł, wadium – 15.800 zł. Daty wcześniejszych przetargów w/w działek:22.11.2011 r., 14.02.2012 r., 31.07.2012 r., 23.10.2012r. oraz

- nr 8/19 o pow. 1.010 m2 wraz z udziałem 1/6 części w dr. wew. oznaczonej nr nr 8/22, 8/26 o łącznej pow. 473 m2; Cena wywoławcza – 87.000 zł, wadium – 17.400 zł. Daty wcześniejszych przetargów: 5.12.2011 r., 14.02.2012 r., 31.07.2012 r., 23.10.2012 r., 30.08.2013 r.

- nr 8/20, nr 8/14 o łącznej pow. 970 m2 wraz z udziałem 1/6 części w dr. wew.; Cena wywoławcza – 84.000 zł, wadium – 16.800 zł. Daty wcześniejszych przetargów: 5.12.2011 r., 31.07.2012 r., 23.10.2012 r., 30.08.2013 r.

Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do udziału w licytacjach tych działek. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości działek budowlanych wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Działki drogowe obciążone są nieodpłatną służebnością przesyłu dla urządzeń, które obsługiwać będą nieruchomości, na rzecz jednostek ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. w o.o. w Złotowie , „Sydkraft” Złotów Sp. z o.o., jednostek telekomunikacji, telewizji kablowej, gazu ziemnego a także ich następców prawnych, na czas użytkowania urządzeń i przyłączy oraz zapewnienie możliwości dojazdu niezbędnego sprzętu dla poprawnej eksploatacji i wykonywania remontów, modernizacji, kontroli, przeglądów, napraw awaryjnych i konserwacyjnych.

Zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych w pasach technicznych projektowania i przebiegu tych urządzeń.

Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące po 2.100 zł dla każdej z działek. Wylicytowana cena powiększona o VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. od godz. 10.00 (co pół godziny kolejna działka) w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godz. od 8oo do 14oo lub na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 08 maja 2014 r.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12, tel.67 263 26 40 wew. 23.


Złotów, 07 kwietnia 2014 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.