Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż l.m. pl. Wolności 9/3 wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału w gruncie
poniedziałek, 24 marca 2014 14:54

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 233/1000 części własności budynku i prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu / do dnia 09.06.2094 r. / oznaczonego jako działka nr 219 o powierzchni 329 m2 dla której urządzono księgę wieczystą PO1Z/00025323/2. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 53,55 m2 położony jest przy pl. Wolności Nr 9 i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruchomości – 86.000 zł , w tym wartość udziału w gruncie 15.472 zł. Nabycie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu następuje za 25% jego wartości, do której dolicza się 23 % podatku VAT.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Daty wcześniejszych przetargów:29.06.2012 r., 19.09.2012 r., 14.12.2012 r., 20.02.2014 r.

Osoby zainteresowane mogą oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z MZGL w Złotowie tel. 67 263 27 77.

Użytkownik wieczysty uiszcza corocznie, w terminie do 31 marca, opłatę stanowiącą 1% wartości ułamkowej części gruntu , do której dolicza się 23% podatku VAT ( począwszy od roku następnego). Wysokość opłaty może być aktualizowana.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim, pokój 02 ( w suterenie). Wadium w wysokości 17.200 zł należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu w godzinach od 800 do 1400 w terminie do 24 kwietnia br. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Osobom przelicytowanym wpłacone wadia zostaną zwrócone.

Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2.800 zł płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym .

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 67 263 26 40 wew. 23.


Złotów, dnia 24 marca 2014 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.