Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż l.m. Słowackiego 4/14 wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału w gruncie
środa, 05 marca 2014 12:26

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 13/1000 części własności budynku i prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu / do dnia 20.05.2103 r. /, oznaczonego jako działka nr 200/5 o powierzchni 906 m2, dla którego urządzono KW PO1Z/00011903/1.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 45,51 m2 położony jest przy ul. Słowackiego Nr 4 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Cena wywoławcza nieruchomości – 93.180 zł , w tym wartość lokalu mieszkalnego 90.431 zł i udziału w gruncie 2.749 zł. Nabycie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu następuje za 25% jego wartości do której dolicza się 23 % podatku VAT.

Osoby zainteresowane mogą oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z MZGL w Złotowie tel. 67 263 27 77.

Użytkownik wieczysty uiszcza corocznie, w terminie do 31 marca każdego roku ( począwszy od roku następnego) opłatę stanowiącą 1% wartości ułamkowej części gruntu , do której dolicza się 23% podatku VAT. Wysokość opłaty może być aktualizowana, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2014 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim, pokój 02 ( w suterenie). Wadium w wysokości 18.600 zł należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu w godzinach od 800 do 1400 w terminie do dnia 03 kwietnia br. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Osobom przelicytowanym wpłacone wadia zostaną zwrócone.

Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 800 zł płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym .

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 67 263 26 40 wew. 23.


Złotów 05 marca 2014 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.