Regionalny System Ostrzegania

Sprzedaż nieruchomości w rejonie ul . Woj.Polskiego, Mokra z przeznaczeniem pod szeregową zabudowę mieszkaniową
poniedziałek, 03 marca 2014 14:21

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 221/2 i nr 222/5 o łącznej pow. 480 m2 (księga wieczysta PO1Z/00020197/4, PO1Z/00012313/5), z przeznaczeniem pod szeregową zabudowę mieszkaniową, położonej w rejonie ulicy Woj. Polskiego, Mokra (dla obszaru tego obowiązuje plan zagospodarowania zamieszczony w biuletynie informacji publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Złotowie pod pozycją nr 29). Daty wcześniejszych przetargów: 20.05.2011 r., 13.09.2011 r., 05.12.2011 r., 13.02.2012 r.

Cena wywoławcza - 66.200 zł, wadium – 13.200 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% podatek VAT. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 2.200 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godz. od 8oo do 14oo lub na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 04 kwietnia 2014r
. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 67263 26 40 wew. 23.


Złotów, 03 marca 2014 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.