Regionalny System Ostrzegania

EURO-ECO MEETING
Konkurs Ecofamiliada "Rodzina przyjazna środowisku"
piątek, 27 maja 2011 06:23

R E G U L A M I N
KONKURSU Ecofamiliada
„Rodzina przyjazna środowisku”
 


§ 1
Organizatorem konkursu Ecofamiliada pt. „Rodzina przyjazna środowisku” jest Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1 oraz Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26 w Złotowie.


§ 2
Konkurs pt. „Rodzina przyjazna środowisku” organizowany jest w ramach Festynu Ekologicznego XVII edycji Euro Eco Meeting Złotów 2011.
Celem konkursu jest:
a) kształtowanie w gospodarstwach domowych proekologicznych zachowań,
b) sprawdzenie własnej wiedzy oraz nabycie nowych informacji jak oszczędnie i pro ekologicznie prowadzić gospodarstwo domowe,
c) popularyzacja aktywnych metod zdobywania wiedzy ekologicznej,
d) inspirowanie uczestników konkursu do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnych środowisk w zakresie ochrony środowiska. §

§3
Konkurs adresowany jest do mieszkańców z powiatu złotowskiego.
Ogłoszenie o konkursie podane zostanie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego, stronie internetowej www.zlotow.pl oraz www.zcas.zlotow.pl oraz w lokalnych mediach.

§ 4
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 2 lipca 2011r. na scenie ustawionej na placu Paderewskiego w Złotowie w godzinach od 18:00 do 20:30.
Udział w konkursie mogą wziąć pary małżeńskie z dziećmi lub osobami spokrewnionymi w wieku od 12 (dwoje dzieci).
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko poszczególnych członków rodziny
- wiek poszczególnych członków rodziny,
- adres  oraz nr telefonu do kontaktu,
- zdjęcie rodziny – dowolny rodzaj i format zdjęcia,
- krótką charakterystykę rodziny

Spośród wszystkich zgłoszeń jury konkursu dokona wyboru 5 rodzin. O wyborze do dalszego etapu konkursu oraz o rodzajach konkursów uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 20 czerwca 2011r.

§ 5
Warunkiem przystąpienia do konkursu  jest dostarczenie zgłoszenia - drogą pocztową na adres: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26, 77-400 Złotów z dopiskiem „Konkurs Ecofamiliada „Rodzina przyjazna środowisku” lub osobiście w Sekretariacie ZCAS-u, bądź też drogą e-mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do dnia 17 czerwca 2011r. do godziny 15:00.

§ 6
Dla dokonania oceny rywalizacji edukacyjno – sportowej zostanie powołane jury spośród przedstawicieli Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

§ 7
Przewidziane są nagrody rzeczowe:
I miejsce –  opłata tygodniowej wycieczki dla całej rodziny nad morze Bałtyckie o wartości do 2.500 zł,
II miejsce  – pobyt 4-dniowy w gospodarstwie agroturystycznym dla 4 osób o wartości do  1.500 zł,
III miejsce – pobyt 2-dniowy w gospodarstwie agroturystycznym dla 4 osób o wartości do 800 zł

Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród, w ramach posiadanej puli przyznanych środków pieniężnych.

Ponadto, uczestnicy konkursu otrzymają od Burmistrza Miasta Złotowa Dyplom „Rodziny przyjazna środowisku”.

§ 8
Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.

Formularz zgłoszenia.
Oświadczenie. 

 
Konkurs "Rodzina przyjazna środowisku"
piątek, 27 maja 2011 06:09

Zapraszamy wszystkie zainteresowane rodziny do udziału w konkursie Ecofamiliady pn. "Rodzina przyjazna środowisku". Konkurs organizowany jest przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w ramach XVII edycji Euro Eco Meeting 2011. W dniu 2 lipca w godz. 18:00-20:30 na małej scenie na pl.Paderewskiego zostaną przeprowadzone liczne konkurencje, które wyłonią zwycięską rodzinę.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!!! Wycieczka nad morze Bałtyckie oraz pobyty w gospodarstwach agroturystycznych!

Zgłoszenia do 17 czerwca do godz. 15:00

Więcej…
 
Plastyczne Warsztaty Ekologiczne
środa, 18 maja 2011 10:30

PLASTYCZNE WARSZTATY EKOLOGICZNE
„Półwysep Zamkowy dawniej i dziś”R e g u l a m i n

§ 1
Organizatorem Plastycznych Warsztatów Ekologicznych pt. „Półwysep Zamkowy dawniej i dziś” jest Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1.

§ 2
Warsztaty Ekologiczne pt. „Półwysep Zamkowy dawniej i dziś” organizowane są w ramach XVII  edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2011.
Celem zorganizowania warsztatów jest:

  •  wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży ekologią i ochroną środowiska
  • wdrażanie nawyku poszanowania przyrody w połączeniu z rozwijaniem poczucia piękna i wrażliwości estetycznej poprzez prace plastyczne,
  • rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie,
  • rozwijanie zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia i wyobraźni,
  • rozwijanie praktycznych umiejętności i sprawności manualnych,
  • kształcenie wyobraźni plastycznej i umiejętności warsztatowych,

 

§ 3
Warsztaty Ekologiczne są adresowane do wytypowanych wcześniej przez nauczycieli dzieci i młodzieży ze złotowskich szkół podstawowych i gimnazjów. W warsztatach może wziąć udział do 20 uczniów.

§ 4
Uczestnicy będą malować obrazy w plenerze jezior i lasów (okolice Półwyspu Rybackiego) w dniach 1 (od godz. 1000 - 1600) - 2 lipca 2011 r. (od godz.1100- 1400). W dniu 2 lipca 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu prac odbędzie się ich prezentacja i komisja konkursowa dokona wyboru laureatów.

§ 5
W trakcie warsztatów młodzież będzie wykonywać prace plastyczne. Wykłady na temat malarstwa prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli z dużym doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy zadania będą mieli możliwość skorzystania z wykładów, pokazów i praktycznych ćwiczeń, które przyczynią się rozwoju praktycznych umiejętności malarskich.
Nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem warsztatów sprawuje mgr Marzena Kilar – plastyk (tel. 603 – 452 – 903).
Podczas warsztatów zorganizowane zostaną 2 konkursy dla uczestników warsztatów:
    I kategorii wiekowej 10 - 12 lat wezmą udział: uczniowie szkół podstawowych,
   II kategorii wiekowej 13 - 17 lat wezmą udział: uczniowie szkół gimnazjalnych.


§ 6
Zadanie konkursowe dla uczestnika warsztatów startującego w I kategorii wiekowej polega na wykonaniu w plenerze pracy malarskiej pt. „Półwysep Zamkowy oczami dziecka” techniką sztalugową (farby wodne).

Zadanie konkursowe dla uczestnika warsztatów startującego w II kategorii wiekowej polega na wykonaniu w plenerze pracy malarskiej pt. „Zamek na Półwyspie – nowa odsłona. Rekonstrukcja wyglądu późnorenesansowej budowli”  techniką sztalugową (farby wodne).

Uczestnicy konkursu winni zamieścić na pracach następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • kategorię w której biorą udział,?
  • nazwę szkoły.

 

 


§ 7
Dla dokonania oceny prac uczestników konkursów zostanie powołane przez Organizatora  jury w składzie 4 osobowym, które ze swego grona wyłoni przewodniczącego jury. Decyzje jury są ostateczne.
Oceny prac jury dokona w dniu 2 lipca 2011 r.

§ 8
Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność pracy plastycznej z podaną tematyką,
- wrażenie estetyczne,
-  inwencja i pomysłowość.
- promocja regionu Ziemi Złotowskiej

§ 9
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów o wartości:
za zajęcie I miejsca – odtwarzacz MP 4 (do wartości do 200,00 zł)
za zajęcie II miejsce – przybory i materiały plastyczne (do wartości 150,00 zł)
za zajęcie III miejsce – zestaw książek (do wartości 100,00 zł)
dla laureata I kategorii wiekowej;

za zajęcie I miejsca- odtwarzacz MP 4 (do wartości 200,00 zł)
za zajęcie II miejsce – przybory i materiały plastyczne (do wartości 150,00 zł)
za zajęcie III miejsce – zestaw książek (do wartości 100,00 zł)
dla laureata II kategorii wiekowej.

Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród, w ramach posiadanej puli przyznanych środków pieniężnych.

§ 10
Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Wyróżnione prace plastyczne po zakończeniu warsztatów będą prezentowane wg decyzji Organizatora na wystawach poplenerowych, konferencjach i naradach o tematyce ekologicznej lub kulturalnej.

§ 11
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.
 

 
Konkurs Piosenki Ekologicznej pn "O kryształową kroplę wody"
środa, 18 maja 2011 09:28

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI EKOLOGICNZEJ
„O KRYSZTAŁOWĄ KROPLĘ WODY”


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ogólnopolski Konkurs Piosenki Ekologicznej  „O kryształową kroplę wody” jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie przy
al. Piasta 1 wraz ze Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej z siedzibą
w Złotowie przy al. Piasta 26.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału
w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
3. Biuro Organizacyjne Konkursu mieści się w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej przy al. Piasta 26 w Złotowie.
4. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i prawidłowy przebieg Konkursu jest Pan Leszek Trojanowski – Instruktor ds. kultury w  Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej, dostępny pod numerem telefonu 67 263 22 88 lub adresem
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 2
Termin Konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
    I etap – eliminacje - przesyłanie zgłoszeń do dnia 15 czerwca 2011;
    II etap – finał Konkursu z udziałem zakwalifikowanych wykonawców - 2 lipca
    2011 roku od godz. 11:00.
2. Laureaci wyłonieni w II etapie Konkursu wystąpią na koncercie galowym w dniu
3 lipca 2011 roku ok. godz. 20:00 w amfiteatrze leśnym przy ul. Partyzantów
w Złotowie.


§ 3
Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest:
a) rozbudzenie aktywności muzycznej;
b) promowanie piosenki o tematyce ekologicznej;
c) wyłonienie młodych talentów wokalnych;
d) rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną.

§ 4
Warunki oraz zasady udziału i przebieg Konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie soliści – wokaliści lub duety wokalne
w wieku powyżej 13 lat, zwane Uczestnikami.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie piosenki, w tym jedną o tematyce ekologicznej z podkładem muzycznym.
3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na specjalnym formularzy zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do Regulaminu, do dnia 15 czerwca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biura Organizacyjnego: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26, 77 – 400 Złotów.
4. Do zgłoszenia Uczestnik dołącza nagrania robocze na nośniku CD z proponowanymi piosenkami. Nośnik CD powinien być opatrzony nazwiskiem i imieniem wykonawcy (bądź nazwą wykonawcy w przypadku duetu) oraz tytułem utworów. Płyty CD nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego zgłoszenia,
a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Jury Konkursu po przesłuchaniu nagrań ustali skład Uczestników II etapu Konkursu.
6. O decyzji Jury Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą e-mail
do dnia 22 czerwca 2011 roku.
7. W czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny
na instrumencie.
8. W przesłuchaniach konkursowych Uczestnik wykona jedną piosenkę o tematyce ekologicznej. Druga piosenka zostanie wykonana wyłącznie na życzenie Jury.
9. Niepełnoletni Uczestnik Konkursu obowiązkowo przyjeżdża z prawnym opiekunem.
10. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do załączenia oświadczenia
wg załączonego wzoru o wyrażeniu zgodny na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. W przeciwnym wypadku nastąpi dyskwalifikacja uczestnika konkursu.
11. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
12. Organizator Konkursu nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.


§ 5
Kryteria oceny i werdykt Komisji Konkursowej


1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych oraz wyłoni zwycięzców II etapu.
2. Jury oceniać będzie:
a) dobór repertuaru;
b) warunki wokalne;
c) dykcję;
d) interpretacje i ogólny wyraz artystyczny;
e) propagowanie w treści piosenki tematyki ekologicznej.


§ 6
Nagrody

1. Jury konkursowe przyzna najlepszym uczestnikom następujące nagrody:
a) I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
b) II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
c) III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Nagrody pieniężne zostaną wręczone w dniu 3 lipca 2011 roku o godz. 21:00, po występie na koncercie galowym w amfiteatrze leśnym przy ul. Partyzantów w Złotowie.

§ 7
Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród, w ramach posiadanej puli przyznanych środków pieniężnych.

§ 8
Organizator konkursu zastrzega prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.

Formularz zgłoszenia.
Oświadczenie.

 

 
Kolejne konkursy w ramach XVII edycji EEM 2011
środa, 18 maja 2011 06:52

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w ramach XVII edycji Euro Eco Meeting 2011.

Tradycyjnie już zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na Konkurs Piosenki Ekologicznej pn. "O kryształową kroplę wody" - poniżej regulamin oraz karta zgłoszeniowa konkursu.

Regulamin i karta zgłoszeniowa.

Dla młodzieży przygotowaliśmy PLASTYCZNE WARSZTATY EKOLOGICZNE „Półwysep Zamkowy dawniej i dziś” - zapoznaj się w regulaminem i weź udział w warsztatach.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 5

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.