Regionalny System Ostrzegania

Plastyczne Warsztaty Ekologiczne
środa, 18 maja 2011 10:30

PLASTYCZNE WARSZTATY EKOLOGICZNE
„Półwysep Zamkowy dawniej i dziś”R e g u l a m i n

§ 1
Organizatorem Plastycznych Warsztatów Ekologicznych pt. „Półwysep Zamkowy dawniej i dziś” jest Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1.

§ 2
Warsztaty Ekologiczne pt. „Półwysep Zamkowy dawniej i dziś” organizowane są w ramach XVII  edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2011.
Celem zorganizowania warsztatów jest:

  •  wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży ekologią i ochroną środowiska
  • wdrażanie nawyku poszanowania przyrody w połączeniu z rozwijaniem poczucia piękna i wrażliwości estetycznej poprzez prace plastyczne,
  • rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie,
  • rozwijanie zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia i wyobraźni,
  • rozwijanie praktycznych umiejętności i sprawności manualnych,
  • kształcenie wyobraźni plastycznej i umiejętności warsztatowych,

 

§ 3
Warsztaty Ekologiczne są adresowane do wytypowanych wcześniej przez nauczycieli dzieci i młodzieży ze złotowskich szkół podstawowych i gimnazjów. W warsztatach może wziąć udział do 20 uczniów.

§ 4
Uczestnicy będą malować obrazy w plenerze jezior i lasów (okolice Półwyspu Rybackiego) w dniach 1 (od godz. 1000 - 1600) - 2 lipca 2011 r. (od godz.1100- 1400). W dniu 2 lipca 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu prac odbędzie się ich prezentacja i komisja konkursowa dokona wyboru laureatów.

§ 5
W trakcie warsztatów młodzież będzie wykonywać prace plastyczne. Wykłady na temat malarstwa prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli z dużym doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy zadania będą mieli możliwość skorzystania z wykładów, pokazów i praktycznych ćwiczeń, które przyczynią się rozwoju praktycznych umiejętności malarskich.
Nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem warsztatów sprawuje mgr Marzena Kilar – plastyk (tel. 603 – 452 – 903).
Podczas warsztatów zorganizowane zostaną 2 konkursy dla uczestników warsztatów:
    I kategorii wiekowej 10 - 12 lat wezmą udział: uczniowie szkół podstawowych,
   II kategorii wiekowej 13 - 17 lat wezmą udział: uczniowie szkół gimnazjalnych.


§ 6
Zadanie konkursowe dla uczestnika warsztatów startującego w I kategorii wiekowej polega na wykonaniu w plenerze pracy malarskiej pt. „Półwysep Zamkowy oczami dziecka” techniką sztalugową (farby wodne).

Zadanie konkursowe dla uczestnika warsztatów startującego w II kategorii wiekowej polega na wykonaniu w plenerze pracy malarskiej pt. „Zamek na Półwyspie – nowa odsłona. Rekonstrukcja wyglądu późnorenesansowej budowli”  techniką sztalugową (farby wodne).

Uczestnicy konkursu winni zamieścić na pracach następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • kategorię w której biorą udział,?
  • nazwę szkoły.

 

 


§ 7
Dla dokonania oceny prac uczestników konkursów zostanie powołane przez Organizatora  jury w składzie 4 osobowym, które ze swego grona wyłoni przewodniczącego jury. Decyzje jury są ostateczne.
Oceny prac jury dokona w dniu 2 lipca 2011 r.

§ 8
Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność pracy plastycznej z podaną tematyką,
- wrażenie estetyczne,
-  inwencja i pomysłowość.
- promocja regionu Ziemi Złotowskiej

§ 9
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów o wartości:
za zajęcie I miejsca – odtwarzacz MP 4 (do wartości do 200,00 zł)
za zajęcie II miejsce – przybory i materiały plastyczne (do wartości 150,00 zł)
za zajęcie III miejsce – zestaw książek (do wartości 100,00 zł)
dla laureata I kategorii wiekowej;

za zajęcie I miejsca- odtwarzacz MP 4 (do wartości 200,00 zł)
za zajęcie II miejsce – przybory i materiały plastyczne (do wartości 150,00 zł)
za zajęcie III miejsce – zestaw książek (do wartości 100,00 zł)
dla laureata II kategorii wiekowej.

Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród, w ramach posiadanej puli przyznanych środków pieniężnych.

§ 10
Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Wyróżnione prace plastyczne po zakończeniu warsztatów będą prezentowane wg decyzji Organizatora na wystawach poplenerowych, konferencjach i naradach o tematyce ekologicznej lub kulturalnej.

§ 11
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.
 

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.