Regionalny System Ostrzegania

Konkurs Piosenki Ekologicznej pn "O kryształową kroplę wody"
środa, 18 maja 2011 09:28

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI EKOLOGICNZEJ
„O KRYSZTAŁOWĄ KROPLĘ WODY”


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ogólnopolski Konkurs Piosenki Ekologicznej  „O kryształową kroplę wody” jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie przy
al. Piasta 1 wraz ze Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej z siedzibą
w Złotowie przy al. Piasta 26.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału
w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
3. Biuro Organizacyjne Konkursu mieści się w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej przy al. Piasta 26 w Złotowie.
4. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i prawidłowy przebieg Konkursu jest Pan Leszek Trojanowski – Instruktor ds. kultury w  Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej, dostępny pod numerem telefonu 67 263 22 88 lub adresem
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 2
Termin Konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
    I etap – eliminacje - przesyłanie zgłoszeń do dnia 15 czerwca 2011;
    II etap – finał Konkursu z udziałem zakwalifikowanych wykonawców - 2 lipca
    2011 roku od godz. 11:00.
2. Laureaci wyłonieni w II etapie Konkursu wystąpią na koncercie galowym w dniu
3 lipca 2011 roku ok. godz. 20:00 w amfiteatrze leśnym przy ul. Partyzantów
w Złotowie.


§ 3
Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest:
a) rozbudzenie aktywności muzycznej;
b) promowanie piosenki o tematyce ekologicznej;
c) wyłonienie młodych talentów wokalnych;
d) rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną.

§ 4
Warunki oraz zasady udziału i przebieg Konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie soliści – wokaliści lub duety wokalne
w wieku powyżej 13 lat, zwane Uczestnikami.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie piosenki, w tym jedną o tematyce ekologicznej z podkładem muzycznym.
3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na specjalnym formularzy zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do Regulaminu, do dnia 15 czerwca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biura Organizacyjnego: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26, 77 – 400 Złotów.
4. Do zgłoszenia Uczestnik dołącza nagrania robocze na nośniku CD z proponowanymi piosenkami. Nośnik CD powinien być opatrzony nazwiskiem i imieniem wykonawcy (bądź nazwą wykonawcy w przypadku duetu) oraz tytułem utworów. Płyty CD nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego zgłoszenia,
a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Jury Konkursu po przesłuchaniu nagrań ustali skład Uczestników II etapu Konkursu.
6. O decyzji Jury Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą e-mail
do dnia 22 czerwca 2011 roku.
7. W czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny
na instrumencie.
8. W przesłuchaniach konkursowych Uczestnik wykona jedną piosenkę o tematyce ekologicznej. Druga piosenka zostanie wykonana wyłącznie na życzenie Jury.
9. Niepełnoletni Uczestnik Konkursu obowiązkowo przyjeżdża z prawnym opiekunem.
10. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do załączenia oświadczenia
wg załączonego wzoru o wyrażeniu zgodny na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. W przeciwnym wypadku nastąpi dyskwalifikacja uczestnika konkursu.
11. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
12. Organizator Konkursu nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.


§ 5
Kryteria oceny i werdykt Komisji Konkursowej


1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych oraz wyłoni zwycięzców II etapu.
2. Jury oceniać będzie:
a) dobór repertuaru;
b) warunki wokalne;
c) dykcję;
d) interpretacje i ogólny wyraz artystyczny;
e) propagowanie w treści piosenki tematyki ekologicznej.


§ 6
Nagrody

1. Jury konkursowe przyzna najlepszym uczestnikom następujące nagrody:
a) I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
b) II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
c) III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Nagrody pieniężne zostaną wręczone w dniu 3 lipca 2011 roku o godz. 21:00, po występie na koncercie galowym w amfiteatrze leśnym przy ul. Partyzantów w Złotowie.

§ 7
Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród, w ramach posiadanej puli przyznanych środków pieniężnych.

§ 8
Organizator konkursu zastrzega prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.

Formularz zgłoszenia.
Oświadczenie.

 

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.