Regionalny System Ostrzegania

Grupa Wymiany Doświadczeń - Komunalna Gospodarka Mieszkaniowa
poniedziałek, 13 lutego 2012 13:41

W dniach 16-17 lutego 2012 roku odbyło się w Złotowie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń – komunalna gospodarka mieszkaniowa w ramach projektu „Doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”. W spotkaniu uczestniczyli delegaci miast: Dąbrowy Górniczej, Działdowa, Białej Podlaskiej, Mławy, Nowego Tomyśla, Olsztyna oraz przedstawiciele Związku Miast Polskich. Złotów reprezentowali: Burmistrz – Stanisław Wełniak, Zastępca Burmistrza – Jerzy Kołodziejczyk oraz Inspektor ds. mieszkaniowych - Sylwia Muzioł. Ponadto w spotkaniu uczestniczył kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami – Jarosław Bobek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie – Stanisław Pikulik.

Program spotkania obejmował: przedstawienie założeń polityki mieszkaniowej Złotowa, kwestię nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów oraz o mieszkaniowym zasobie gminy, zmiany w Kodeksie Cywilnym z zakresu gospodarki mieszkaniowej, pokaz budownictwa mieszkaniowego, rolę oraz znaczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, adaptację budynków niemieszkalnych na lokale socjalne oraz jakość usług zarządcy nieruchomości gminy.

Projekt „Doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”jest realizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP w ramach grantu POKL 5.2 w okresie 2011-2013. Jego celem jest kompleksowe wzmocnienie zdolności instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego do „dobrego rządzenia”, w szczególności podnoszenie jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz monitorowanie strategii rozwoju. Jednym z komponentów projektu są spotkania grup wymiany doświadczeń. Każda grupa zajmuje się odrębnymi rodzajami usług: zarządzania oświatą, pomocą społeczną, kulturą, transportem miejskim, mieszkalnictwem gospodarką, efektywnością energetyczną oraz w powiatach również ochroną zdrowia. Było to trzecie spotkanie grupy komunalnej gospodarki mieszkaniowej. Kolejne jest planowane na lipiec w Olsztynie. 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.