Regionalny System Ostrzegania

Informacja nt. wyników konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020
piątek, 20 stycznia 2012 12:43

Zarządzeniem nr 166/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020” przeprowadzone zostały konsultacje w formie zamieszczenia projektu „Strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zlotow.pl i na stronie internetowej www.zlotow.eu oraz wyłożenia do wglądu w pokoju nr 35 Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Konsultacje miały na celu wyrażenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opinii i uwag w przedmiocie projektu, w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 29 grudnia 2011 r. do dnia 05 stycznia 2012 r. Do dnia 5 stycznia 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęły dwa formularze uwag.

Załącznik: Wyniki konsultacji społecznych, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Złotowa.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.