Regionalny System Ostrzegania

Komunikat Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Złotowie z dnia 15 lipca 2011r.
poniedziałek, 18 lipca 2011 13:44

Informujemy mieszkańców Złotowa, Wielatowa i Łopienka zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego w Złotowie o działaniach zmierzających do poprawy jakości wody, podjętych po ogłoszeniu komunikatu z dnia 24.06.2011 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W komunikacie stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody w wyniku obecności tzw. bakterii wskaźnikowych. Stwierdzono równocześnie, że woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu Zakład podjął działania dla poprawy jakości wody. Podjęto dezynfekcję wody przy pomocy środka dezynfekującegochloru.

Działania te będą prowadzone do czasu uzyskania pozytywnych wyników jakości mikrobiologicznej wody. W naszych warunkach, przy posiadanych urządzeniach technicznych jest to jedyna możliwa metoda dezynfekcji. Niestety, dozowanie związku chemicznego powoduje pogorszenie jakości wody pod względem organoleptycznym i fizyko-chemicznym, co uwidacznia się szczególnie mętnością, zmianą barwy wody, oraz nieakceptowalnym zapachem i smakiem.

Za wszystkie te niedogodności w korzystaniu z naszych usług – przepraszamy naszych odbiorców. Jednocześnie dziękujemy za okazaną wyrozumiałość.

Aby w jakimś stopniu zrekompensować wspomniane niedogodności Zarząd MZWiK podjął decyzję o 10% obniżeniu należności za wodę za jeden m-c br. dla wszystkich odbiorców.
 
Według informacji otrzymanej dnia 15 lipca 2011 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie, na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, stwierdza poprawę jakości mikrobiologicznej wody w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów.

Następny komunikat zostanie ogłoszony po doprowadzeniu jakości wody do właściwych parametrów. 

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.