Regionalny System Ostrzegania

Ogłoszenie - nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 9/1 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy
piątek, 26 stycznia 2018 15:43

Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 9/1 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy.

1. Termin i miejsce składania wniosków: od 1 lutego do dnia 14 lutego 2018r. Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, parter – sekretariat. Wnioski można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy oraz podpisany wzór umowy. Wzór wniosku oraz umowy do pobrania w pokoju nr 14 (parter) lub ze strony urzędu.

2. Zakres i orientacyjny koszt koniecznego remontu:
Mieszkanie na parterze budynku wielorodzinnego o łącznej powierzchni 85,8 m2 w którego skład wchodzi:
Pokój o pow. 20,6 m2
Pokój o pow. 22,2 m2
Pokój o pow. 19,7 m2
Kuchnia 10,9 m2
Łazienka z wc 6,6 m2
Przedpokój 5,8 m2
Rzut lokalu w załączeniu.

Zakres prac:
• Wymiana 4 szt. okien w pokojach od strony ulicy,
• Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu,
• Wymiana instalacji c.o. w całym mieszkaniu oraz zakup i montaż grzejników,
• Rozbiórka kominka i pieca kaflowego,
• Naprawa lub wymiana instalacji wod.-kan. oraz montaż osprzętu,
• Wykonanie powłok malarskich i tynkarskich ścian i sufitów,
• Wymiana warstw podłogowych w całym mieszkaniu polegająca na:
- rozbiórce podłogi drewnianej na legarach,
- ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej,
- ułożeniu izolacji cieplnej,
- wykonaniu posadzki z zaprawy cementowej
- wykonaniu podłogi z paneli lub wykładziny PCV • Stolarka drzwiowa do konserwacji.

Przewidywany koszt robót remontowych: 40 000,00 zł.

3. Kryteria wyboru osób:
Zgodnie z zapisami uchwały Nr XI.62.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów umowa na wykonanie remontu może być zawarta z mieszkańcem miasta Złotowa, który nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i której dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: w gospodarstwie jednoosobowym - 150% najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku (tj. 1500,00 zł); w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku (tj. 1000,00 zł).
Decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu, z tym, że pierwszeństwo przysługuje osobom umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych.

4. Zakwalifikowana osoba zawiera z Miejskim Zakładem Gospodarki Lokalami w Złotowie umowę na remont lokalu mieszkalnego we własnym zakresie i na własny koszt..
Po zakończeniu remontu i dokonaniu odbioru przez zarządcę (Miejski Zakład Gospodarki Lokalami) Burmistrz Miasta Złotowa wyda skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony na przedmiotowy lokal.
Nakłady poniesione w związku z realizacją umowy na remont lokalu nie podlegają rozliczeniu i zwrotowi.

5. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z MZGL w Złotowie, al. Piasta 15a ( tel. 67/263 27 77).

Do pobrania:
Treść ogłoszenia
Wniosek o przydział mieszkania za remont
Wzór umowy na remont
Wzór umowy najmu
Rzut lokalu

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.